מה זה להיות בקשר עם הגוף

מה זה להיות בקשר עם הגוף?

להיות בקשר עם הגוף זה להיות בקשר עם המציאות הבסיסית שלנו כבני אדם שמקבלים את רגשותינו כביטוי של אישיותינו ואין לנו קשיים לבטא אותם בקול🗣

זה לא פשוט. 
זה דורש אומץ. זה דורש להתגבר על דפוסים מוכרים שהוטמעו בנו בגלל נסיבות חיינו.

כאשר אנחנו מעיזים ומסכימים לזהות את הרגשות ולבטא אותם בקול 🗣אנחנו בקשר אמיתי עם עצמנו, עם הגוף שלנו ועם הסביבה שלנו, עם מציאות חיינו.

אחת מהנחות היסוד בפסיכותרפיה הגופנית היא שמתקיים קשר הדוק בין מתח שרירי לעצירת רגשות. 
כיווץ של שרירים – שרירי סרעפת ושרירי הגרון למשל.
המתח השרירי הוא הביטוי ההופכי לעצירת הרגשות.
סרעפת מכווצת>מצמצמת נשימה>
> צמצום רגשי> אפשרות לדיכאון או חרדה

כאשר אנחנו חוזרים להיות בקשר דרך הגוף עם הרגשות שלנו ולבטא אותם,
אנחנו עלולים להתאכזב, לכעוס ואולי להרגיש עצב ואולי להרגיש פחד בעקבות מאורעות החיים, 
אבל כך אנחנו יכולים לצמצם את האפשרות לשקוע בדיכאון או בחרדה.

הטקסט נכתב בהשראת מאמרו של אלכסנדר לואן, מאבות הפסיכותרפיה הגופנית.

דילוג לתוכן